U bent hier

Overzicht van de quotes op onze website

Het verzinnen van zet-tekst is vaak lastig, vandaar dat wij hier een selectie geven die u hopelijk van inspiratie kunnen voorzien.

Als iets liefs je verlaat, dan blijft nog altijd de liefde

De mooiste bloemen worden als eerste geplukt

Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij, in alle eeuwigheid ben jij

We staan niet altijd stil bij het woord 'samen'.
Maar het is een groot gemis als 'samen' uit je leven is.

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering

Herinner mij, maar niet in sombere dagen
als wolkenluchten licht verjaren.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon

Je kan een vriend duizend mijlen vergezellen,
maar eenmaal moet je afscheid nemen.

Nooit was leegte zo tastbaar, stilte zo luid

Wees stil, luister, ik hoor de echo van mama's lach

Huil niet om mij,
mijn lijden is ten einde.
Voor mij geen zorgen meer, geen angst en nooit meer pijn.

Je kan een vriend duizend mijlen vergezellen,
maar eenmaal moet je afscheid nemen.

Waar werd ooit een beeltenis geschilderd of geschreven
van het beeld dat moeder achterliet?
Een herinnering die wij met trots bewaren.

Liefde is samen in de Hemel fietsen.

Het leven is een klim naar boven
Ieder op zijn eigen manier
Treur niet,
ik ben nu op de top en geniet van het uitzicht.

Weet je wat nu zo zonde is?
Dat ik dit schrijf zonder jou.

Geen woorden gevonden om de stilte te vullen

Nooit keert een uur terug,
Nooit heeft een vrucht tweemaal dezelfde smaak.

Waar je zoekt zal ik niet zijn,
maar zoek niet, want ik ben bij je.

Pijn is de tol voor de liefde. Laat mij lijden.

De lente en de dood gaan samen
in vriendschap zonder vorm of teken
wie aan de ene is bezweken
zal aan den ander ondergaan.

Je kunt een boom omhakken,
maar nimmer het feit teniet doen
dat die boom er geweest is...

Papa, wij zijn nog zo klein
waarom nu, het was zo fijn
je aai, je grapjes, je lieve lach
we missen het, iedere dag
voor altijd zit je in ons hart
op een plaatsje heel apart.

Als een klein wit wolkje
gedreven door de wind
kwam je bij ons,
even was je ons kind.

Maar de herinnering is warm,
want sterft een mens,
gedachtenis blijft leven in ons, altijd.

Alles waar je echt van houdt,
zal warmte blijven geven.
Ook al is het niet gebleken,
't blijft altijd een deel van jou.
Een stukje van je leven...

Daar zal de duisternis voor mij niet donker zijn,
de nacht zal stralen als de dag.

Vergeef me dat ik achterlaat wat ik zo zeer heb liefgehad.

Soms zou ik willen dat gisteren nooit voorbij ging
omdat vandaag alles zo anders is.

Ik hoop op een land
met grote bossen,
bloeiende bloemen,
en een koor van fluitende vogels.
Im Paradisum

Nu tel en omhels ik alle intense momenten,
die we samen deelden

Afscheid nemen
is met dankbare handen
meedragen al wat herinnering is.

Dat wat in uitputting eindigt
is de dood
doch het volmaakte eindigen is
is in het eindeloze.

De zon scheen
De vogels floten
De bloemen bloeiden
en toen werd het stil.

Het verlies was er al voor het einde,
de rouw voordat het afscheid kwam.
Toen die onzekere verwarring
bezit van je gedachten nam.

Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid ben jij.

-verdriet
zie je niet
je bent het
soms went het
soms niet-

De merel stort zich met een kreet
vol wildheid in de voorjaarsvlagen.
Ik kan het bijna niet verdragen:
mijn voorjaar en mijn lief zijn heen.

Zo vrij zijn als een vlinder
vrolijk fladderend in de wind
bewegend zonder enig hinder
en door iedereen bemind.

Als het donker genoeg is
worden sterren zichtbaar

Jullie leven moesten wij loslaten
In ons leven houden wij jullie altijd vast

Liefde houdt niet op waar het leven eindigt

Voor altijd in ons hart

In liefdevolle herinnering

In dankbare herinnering

Liefdevol gedenken wij,

Dankbaar gedenken wij,

Hier rust
mijn lieve man/vrouw
onze zorgzame vader/moeder
en opa/oma

Rust zacht

Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan

Dood ben ik pas als jij me bent vergeten

Niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis,
God het begin en einde is.

Hemel let op:
er komt een heel mooi mens aan!

Degene die ik liefheb verlaat ik
om degenen die ik liefhad terug te vinden.

Liefde is een heleboel vriendschap plus nog iets

You are awesome, don't ever forget it

Je vader sterft altijd te vroeg,
al wordt hij nog zo oud,
maar als de dagen minder gaan,
hij ziek wordt
en de toekomst hem benauwd,
moet je hem toch laten gaan,
omdat je van hem houdt.

Dag lief,
wij hadden het goed samen.

De wereld staat stil...
onze rots in de branding, steun en toeverlaat.
Oprecht en recht door zee,
niet te bevatten dat jij er niet meer bent.

Het mooiste van het leven
zijn de sporen van liefde
die wij achterlaten als wij weggaan

De herinnering is het enige paradijs
waaruit wij niet verdreven kunnen worden.

Wish you were here

Van oudsher is God een schuilplaats
Zijn armen dragen u voor eeuwig.
(Deut. 33:27)

Death leaves a heartache
no one can heal;
Love leaves a memory
no one can steal.

De hemel is een engel rijker,
wij zijn er een kwijt.

Moge al het leven,
in de tijd gevangen,
ontluiken tot een
eeuwig bloeiende bloem.

Groot is het gemis,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

Hoe kunnen wij de dood begrijpen;
wij begrijpen het leven nog niet eens.

If you are really alive, full of energy, you can die happily.

Ik legde mij en sliep,
ik wist dat wie mij schiep,
voor mijn behoud zou waken.

In een zee van liefde geboren,
op golven van liefde gestorven.

Natuur verwondert, overdondert soms
en laat in al haar rijkdom,
leegte na.

Liefde is samen in de hemel dansen.

Send down that cloud with a silver lining. Lift me to Paradise. Show me that river, take me across an wash all my troubles away.

Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was

Altijd samen, nooit alleen, onafscheidelijk, altijd één.

Het is goed zo...

Stilletjes is hij weggegleden...in liefde lieten wij hem gaan

De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed. Verbazingwekkend krachtig. Het is op, zo is het goed.

Wij konden niet bij ons houden, hij die van ons hield. Maar dat hij van ons hield, houden wij bij ons.

Het leven was te kort, ik was nog lang niet klaar...

Voor de wereld ben je een gewone man, maar voor ons ben je de hele wereld

Degenen die ik lief heb verlaat ik, om diegene die ik lief had terug te vinden.

Sailin' home across the ocean

Langzaam ben je van ons weggegleden, elke dag een beetje meer. Telkens werd je weer iets ontnomen, dat deed jou en ons zeer. Het is een gemis, een stille pijn, dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Zij die ik liefheb ga ik verlaten om degenen die ik zo gemist heb weer te ontmoeten.

Zo sterk en geen kracht meer, zo'n wil en geen macht meer. Als het leven lijden wordt komt de dood als een verlossing.

Zijn handen hebben voor ons gewerkt. Zijn hart heeft voor ons geklopt.

Veilig in Jezus' armen

Fly, fly little wing
Fly where only angels sing
Fly away, the time is right,
Go now, find the light

In liefde laten wij los

Soms is er zoveel wat we voelen,
maar zo weinig wat we kunnen zeggen...

Heel bijzonder en toch zo gewoon,
gewoon een heel bijzondere man

Je hebt genoten van het leven en wij van jou.

Intens verdrietig om wat niet meer is en nooit meer zal zijn.
Dankbaar voor wat was en altijd zal blijven.

Van jou houden is makkelijk
Jou missen is moeilijk
Maar jou vergeten is onmogelijk

Waardeer mij om wat ik goed deed,
vergeef mij wat ik verkeerd deed,
maar vergeet mij nooit.

Werp al uw zorgen op Hem,
want Hij zorgt voor u

Ik ben er geweest

Jouw geboorte werd een afscheid...

Liefde is bij elkaar zijn
Liefde is ook loslaten

Het anker is gelicht
op weg aan mijn laatste reis
ver achter de horizon

Zij die we liefhebben en verloren zijn,
zijn niet meer waar zij waren,
maar zijn altijd waar wij zijn.

Herinner mij zoals ik was, heel gewoon, heel bijzonder

Het leven is eindig,
maar oneindig is de liefde

In liefde laten wij los

Het vuur is gedoofd
Hoe stralend was zijn leven
Rest ons de warmte

Wie de zon tegemoet treedt, heeft de schaduw achter zich

Er is een eind...
...maar je leeft voort

Afscheid nemen is alle mooie herinneringen meedragen.

Nu weer samen

Ik verlaat degenen die ik liefheb
om degenen die ik liefhad
weer te ontmoeten

Liefde verliest nooit haar weg naar huis

To infinity and beyond

Liefde is en blijft tot in de oneindigheid en verder

Afscheid nemen is alle mooie herinneringen meedragen

Those we love don't go away
they walk beside us every day
unseen, unheard, but always near
still loved, still missed and very dear

Om heuvels te ontdekken moet je in 't leven de dalen leren kennen

Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt

De heer is mijn Herder

Laat me los, ik moet nu alleen
en houd me vast als het nodig is
in gedachten

Voor de wereld was jij die ene.
Voor ons was jij de hele wereld.

Niets is zinloos,
wanneer het een herinnering nalaat.

Wat liefde verbindt kan de dood niet verbreken.

Sterven is verhuizen naar het hart van degene die van je houden

Hij is aan zijn laatste reis begonnen

Hij heeft de laatste trein genomen

Wat diep in je hart zit, kun je nooit verliezen

Er is niets dat voorgoed verdwijnt, als men de herinnering bewaart

Het is goed zo, het is mooi geweest

Een vogel komt overal en ik heb geleefd als een vogel zo vrij

Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.